ดีอีเอส จับมือ 4 จังหวัดภาคกลาง นำร่องโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ดีอีเอส จับมือ 4 จังหวัดภาคกลาง นำร่องโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ดีอีเอส จับมือ 4 จังหวัดภาคกลาง นำร่องโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มอบหมาย ดีป้า เร่งขยายผลสู่ 300 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 28 มิถุนายน 2564, กรุงเทพมหานคร – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบหมาย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เร่งกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นทั่วไทย ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้ดิจิทัลโซลูชัน แก้ไขปัญหาและบริหารจัดการธุรกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เตรียมพร้อมสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ และรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นำร่อง 4 จังหวัดภาคกลาง พร้อมตั้งเป้าขยายผลความสำเร็จสู่ 300 ชุมชนทั่วประเทศ

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) 

เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลฯ ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้โดยง่าย และสะดวกต่อการใช้งานของประชาชนฐานราก พร้อมกันนี้ ยังได้มอบหมายให้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เร่งกระจายความเจริญสู่ชุมชนในชนบท ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจากดิจิทัลสตาร์ทอัพที่เชื่อถือได้ นำร่องด้วยการบูรณาการการทำงานกับ 4 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง ประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

“ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการขยายผลการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชนบทเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการธุรกิจ ลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย ดูแลผลผลิต คนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เตรียมพร้อมสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ หลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย ซึ่งตลอด 4 ปีที่ผ่านมา กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า ตั้งเป้าขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่ 300 ชุมชนทั่วประเทศ นอกจากนี้ ดีป้า ยังได้ผลักดันโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในมิติต่าง ๆ จากทั่วประเทศไปแล้วกว่า 900 โครงการ เกิดมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจมากกว่า 20,000 ล้านบาท” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าว

ขณะที่ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า ช่วง 6 เดือนแรกของปี ดีป้า อนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชนในชนบทในพื้นที่ภาคกลางไปแล้ว 22 ชุมชน และมีแผนที่จะขยายผลสู่จังหวัดอื่นในพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมตั้งเป้าผลักดันให้ชุมชนทั่วประเทศประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้งสิ้น 65 ชุมชนในปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจได้กว่า 115 ล้านบาท

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดีป้า มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนคิดและเลือกสรรเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ทั้งเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) เพื่อการเกษตรและปศุสัตว์อัจฉริยะ เทคโนโลยี IoT ในกระบวนการแปรรูปผลผลิต โดรนเพื่อการเกษตร ดิจิทัลแพลตฟอร์ม/แอปพลิเคชัน ฯลฯ ก่อนนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อความยั่งยืนของชุมชน ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้คนไทย ‘think faster and live better’ ปูทางสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อความอยู่ดีมีสุขแก่ภาคประชาชน รองรับการเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

LINE ประเทศไทย แจง ไลน์ล่ม ตอนนี้กลับมาใช้งานได้แล้ว

LINE ประเทศไทย แจง ไลน์ล่ม ตอนนี้กลับมาใช้งานได้แล้ว หลังจากที่ไลน์ในผู้ใช้เครือข่ายทรูมูฟไม่สามารถเข้าได้ จน #ไลน์ล่ม ติดเทรนด์ทวิต ไลน์ล่มล่าสุด – สืบเนื่องจากช่วงเช้าวันนี้กับปัญหาการเข้าแอปพลิเคชั่น Line ไม่ได้จน #ไลน์ล่ม ติดอันดับเทรนด์ทวิตเตอร์นั้น

ต่อมา ทาง ไลน์ประเทศไทย LINE Thailand – Official มาชี้แจงเมื่อช่วงเที่ยงว่า “ขณะนี้ทาง LINE ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้งานผ่านเครือข่ายทรู ว่าไม่สามารถใช้งานได้ ทางเรากำลังตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นของทางเครือข่าย และจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบอีกครั้ง

กรณีไลน์ล่มล่าสุด  เมื่อวเลา 14.40 น. ทางไลน์ประเทศไทยได้ออกมาอัปเดตว่าขณะนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

ในเกมส์นั้น Dogmeat ถือเป็นเพื่อนร่วมทาง (Companions) รายแรกภายในเกมส์ที่เราพบเจอ และมันนั้นยังได้ช่วยเหลือเราตั้งแต่ช่วงแรก ไปจนถึงช่วงสุดท้ายของเกมส์ (มันเป็นเพื่อนร่วมทางที่เปิดให้สามารถมี Companions มากกว่า 1 ได้)

Burgess ได้กล่าวถึง River ว่า ไม่ใช่แค่เพียงตัวลักษณะภายนอกเท่านั้นที่ทำให้มันนั้นเป็น Dogmeat ได้ มันยังได้แสดงถึงสีหน้า และการแสดงออกของมัน ที่ทำให้ทีมงานพัฒนาเกมส์นั้นหลงรัก และปักใจที่สร้างคู่หูร่วมทางผู้ซื่อสัตย์จากมัน

Burgess ได้ส่งท้ายไว้ว่า “Dogmeat คือตัวเชื่อม” “เขาอยู่กับคุณในโลกแห่งนั้น, จะอยู่กับคุณตลอดเวลา, นำพาคุณไปหาครอบครัว, และตอบสนองความต้องการของคุณ เขาต้องการให้คุณมีความสุข”

#เส้นด้าย ขอชื่นชมกลุ่มน้องๆนักศึกษามา ณ ที่นี้ ด้วยเพราะความเอาใจใส่และไม่นิ่งเฉยต่อความผิดปกติที่พบเห็น จึงนำมาสู่ความช่วยเหลือในครั้งนี้”

ด้าน พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือบิ๊กโจ๊กได้แถลงถึงประเด็นนี้ว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนกำลังยื่นขอหมายจับต่อศาล และจะดำเนินการให้เต็มที่ มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บพยานหลักฐานและภาพวงจรปิดแล้ว

แนะนำ : ดูดวงไพ่ยิปซี | รีวิวที่พัก | รีวิวคาเฟ่ | วิธีลดน้ำหนัก | รีวิวอนิเมะ ญี่ปุ่น